Γυμνισμός: H επαφή με την ίδια μας τη φύση.

Ο γυμνισμός είναι ένα παγκόσμιο πολιτισμικό κίνημα, το οποίο προωθεί και υπερασπίζεται τη γυμνότητα του σώματος, απενοχοποιώντας την από το σεξουαλικό πρόσημο που της έχει προσδοθεί ανά τα χρόνια. Για ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, ο γυμνισμός αποτελεί τρόπο και φιλοσοφία ζωής άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελευθερία, τη χαρά, την επιστροφή στη φύση και … Continue reading Γυμνισμός: H επαφή με την ίδια μας τη φύση.